click-tt:
Login click-tt / TTC Oberrieden click-ttOberrieden 1, 4. Liga, Gruppe 6:
Herren 1 / Herren 1 click-tt / Herren 1 click-tt dynamisch

Kurt Weidmann, C5
Christian Wagen, C5 (Captain)
Marcel Buchmann, D3

Mannschaftliste 4. Liga, Gruppe 6

Oberrieden 2, 6. Liga, Gruppe 7:
Herren 2 / Herren 2 click-tt / Herren 2 click-tt dynamisch

Beatrice Müller, D3
Peter Schneider, D3 (Captain)
Philip Tam, D2

Mannschaftliste 6. Liga, Gruppe 7